Nakloněná kamera

Technologie

digitální fotoaparát

Postup výroby

Kameru jsem pro účel snímku vychýlil z vodorovné polohy. Na prvním snímku jak vypadala scéna při vodorovném snímání a jaký výřez jsem zvoli pro trik. Výsledek ukazuje druhý obrázek.

´Výřez´ z reálné scény Výsledný snímek