Výřezové masky - trojčata

Technologie

digitální fotoaparát; Photoshop

Postup výroby

Kamerou ze stativu jsem nasnímal snímky, kdy postava na každém z nich zaujala jinou pozici.

Originál snímek Originál snímek Originál snímek

Ve Photoshopu jsem jednotlivé snímky odmaskoval tak, aby na sebe v jednotlivých vrstvách pasovali. Tvary masek jsou zřejmé z obrázků. Pracujete-li se snímky ve vrstvách pak není třeba spodní snímek maskovat. (Z původních snímků jsem ještě udělal malý výřez.)

Část maskovaného snímku Část maskovaného snímku Část maskovaného snímku

Výsledek

Výsledek