Důvody pro užívání triků jsou především ekonomické, bezpečnostní a umělecké. Triky umožňují v některých případech celkové urychlení výroby filmu (např. místo čekání na déšť použít dešťostroj) a její zlevnění (místo natáčení ve vysokých horách si jejich část postavit v ateliéru). Z technického hlediska umožňují zrealizovat záběry buďto neskutečných (chůze kosmonautů po kometě), nebo velmi obtížných záběrů (město na dně Tichého oceánu). Triková technologie se hojně užívá ve scénách, kde by mohlo hrozit pro herce nebo filmový štáb určité nebezpečí (záběry ve velkých výškách). V neposlední řadě umožňuje autorům zvýšit uměleckou působivost díla.


Dělení triků z hlediska použitých technických prostřesků

Dělení tiků z hlediska diváckého vnímání

  • záběry u kterých nemá divák poznat, že jde o filmový trik (např. makety, přední a zadní projekce, umělý déšť nebo sníh)
  • záběry, které mají u diváka vzbudit dojem nevšedních jevů (různé pyrotechnické triky, perspektivní triky trpaslíků a obrů apod.)

Obecný postu výroby triků

Již při psaní scénáře je vhodné kontaktovat trikového výtvarníka a s ním konzultovat vhodnost a způsob výroby a začlenění triku do celkové dramaturgické stavby filmu. Následuje přípravná fáze před samotným natáčením. Časová, technická, ale i finanční náročnost záleží na konkrétním druhu triku a jeho složitosti. (Nasnímání záběru s umělou mlhou je záležitost několika minut před spuštěním kamery oproti složitému záběru s představenou maskou, kterou je třeba vyrobit podle přesně vypočtených plánů.)

V některých případech dostaneme trikový záběr přímo do originálního negativu a můžeme s ním ve střižně rovnou pracovat. Budemeli pořizovat triky v laboratořích na trikové kopírce, je nutno záběry, kterých se tyto trikové postupy týkají, nejprve barevně a jasově vyrovnat (tzv. vyčíslovat), neboť pozdější úprava by mohla být velice náročná, neli nemožná.

V každém případě končí trik jako negativ či dupnegativ a je možno s ním pracovat v pozitivní kopii na střihovém stole nebo v jiné podobě na off-line střižně.

Tato stránky se zabývá filmovými triky, které se pořizují klasickou cestou, a to buď přímo na scéně (triky scénické, kamerové a optické) nebo v duplikačním procesu ve filmových laboratořích. Obsahuje ucelený přehled jednotlivých skupin triků a vysvětlení, na jakých principech jsou založeny, jaké je jejich technické provedení a příklady užití. Některé triky by si jistě zasloužily více místa, ale jedná se o techniky, které jsou postupně nahrazovány digitálními postupy.

Aby filmový trik u diváka obstál, musí být začleněn do filmu ve správnou chvíli a ve správném případě. Neměl by být používán samoúčelně.