Scénické

Tyto triky vychází z technických a dramatických triků jež se používají v divadlech. Jsou vytvářeny přímo na scéně. Daly by se rozdělit do tří skupin.

První obsahuje prvky k dosažení určité atmosféry scény, jako například umělý sníh, déšť, mlha, vítr.

K další skupině patří různé pyrotechnické efekty, jako výbuchy, střelba, požár, blesky.

Do poslední skupiny lze zařadit především rekvizity a jiné speciální doplňky, které se přímo vyskytují na scéně. Sem patří kostýmy a masky, ale také balvany a cihly (z pěnového polyesteru), dýky, nože a jiné zbraně z umělých hmot.

S rozvojem digitálních trikových postupů vzrůstá význam scénických triků jakožto přípravy pro pozdější digitální zpracování. Jako příklad můžeme uvést scénu, kdy „digitální“ drak přistává na písečnou pláž: je jednodušší již při natáčení podkladového záběru pláže větrákem rozvířit písek a v postprodukci jen načasovat přílet vymodelovaného draka, než složitě vytvářet v počítači vířivý písek.