Triky pomocí přídavných optických členů

Filtry

Filtry jsou efekty převzaté z fotografické praxe. Dělí se na filtry pro černobílé materiály, konverzní filtry pro převody teplot chromatičnosti a filtry efektové. Efektových filtrů je mnoho a záleží na účelu použití. Můžeme jimi například změkčit celý obraz nebo jen světlejší partie, změnit barevné podání, rozmazat určité části obrazu nebo část obrazu kaleidoskopicky rozmnožit.

Wolastonův hranol

Wolastonův hranolWolastonův hranol stranově převrací snímaný obraz optickou cestou. Budeme-li chtít natáčet s kamerou v úhlu např. 100°, můžeme použít právě Wolastonův hranol a jím si natočit snímaný obraz podle potřeby a poté hranol zaaretovat. Nebo, budeme-li chtít natočit záběr, ve kterém se má obraz otáčet kolem své osy, a nechceme (nebo nemůžeme) otáčet celou kamerou, použijeme Wolastonův hranol, kterým otáčíme před kamerou; ve výsledku se bude snímaný obraz otáčet.

Anamorfotická předsádka

Tento optický člen umožňuje optickou kompresi obrazu v určitém směru, např. v horizontálním, ale ve směru kolmém, tj. vertikálním, ponechá obraz bez deformace. Tohoto efektu se především využívá při snímání na obrazový formát 1:2,35. Obraz je na negativu/pozitivu stlačen na šířku. Pro jeho správné promítnutí na plátno se před objektiv promítacího stroje upevní desanamorfotická předsádka, která obraz roztáhne do požadovaného širokoúhlého formátu. Konstrukčně se tyto optické členy skládají buď z válcovitých čoček nebo z válcovitých zrcadel.

Obraz bez použití ... ... a s použitím anamorfotické předsádky.

Výřezové masky

Výřezové maskyPrůhledy a výřezy různých tvarů se vkládají do kompendia a podle požadovaného rozostření se nastaví vzdálenost masky od objektivu s přihlédnutím na jeho ohniskovou vzdálenost. Výřezových masek se užívá v případech, kdy chceme naznačit průhled skrz nějaký předmět nebo překážku. Příkladem je maska dalekohledu, klíčové dírky, ale třeba i pohled z hrnce na kuchařku, jak míchá jídlo.

Simplifilm

SimplifilmSimplifilm je technické označení speciálního optického zařízení, které umožňuje spojit reálnou scénu s vystřiženou fotografií nebo kresbou, či dokonce s malými předměty, a to takovým způsobem, že se tato fotografie nebo kresba dokonale slučuje s reálnou scénou. Tímto zařízením můžeme tedy nahradit rozsáhle filmové stavby pouhou fotografií. Velikost fotografie je obvykle 18 x 24 cm.

Simplifilm je samostatný optický celek, který dává obraz velikosti 18 x 24 cm a tento obraz je filmován. Kamera nesnímá reálnou scénu, ale obraz, který vytvoří simplifilm spojením fotografie a reálné scény - asi jako kdybychom filmovali matnici fotografického aparátu, který je namířen na filmovanou scénu. Na tomto obraze je prováděno ostření, panorámování, případně jízdy. Aby bylo zabráněno rozjíždění perspektivy, nelze s zařízením simplifilm během natáčení pohybovat.

Simplifilm

Výhodou simplifilmu je, že kameraman hned vidí v hledáčku kombinovaný obraz, takže má okamžitou kontrolu během natáčení. Hlavním přínosem simplifilmu je nahrazení rozsáhlých filmových dekorací pouhou fotografií nebo obrázkem, a to tak, že výsledný obraz dostaneme hned do negativu.