Přední projekce

Přední projekce má stejný efekt jako projekce zadní, technologie výroby se ale liší, což dovoluje další možnosti pro použití tohoto postupu.

Princip přední projekce je následující. Obraz pozadí se promítá promítacím přístrojem přes polopropustné zrcadlo umístěné před objektivem pod úhlem 45°. Toto zrcadlo velikosti cca 15 x 20 cm propouští asi 50% světla, 25% odráží a 25% připadá na ztráty. Vedle promítacího stroje je umístěna kamera, před kamerou je umístěno další zrcadlo nebo hranol, který usměrňuje odražené světlo od prvního zrcadla do objektivu kamery.

Promítaný obraz dopadá po průchodu přes polopropustné zrcadlo na speciální pozadí snímané scény. Toto pozadí má tu vlastnost, že odrazí až 98% světelných paprsků ve směru dopadu. Odražený promítaný obraz a herecká akce před pozadím se skládají v kameře. Nejdůležitější je přesné nastavení obou zrcadel, nebo zrcadla a hranolu, před promítacím strojem a kamerou.

Speciální promítací plocha je tvořena z tenké (samolepicí) fólie, do které je zatlačeno velké množství skleněných kuliček a velikosti cca 0,1 mm. Tím je dosáhnuto, že se paprsky odrazí zpět ve stejném směru, ve kterém na plochu dopadly.

Přednosti přední projekce:

 • malá náročnost na prostor, protože není zapotřebí prostor za promítací plochou (tunel)
 • snadná synchronizace chodu promítacího stroje a kamery mechanickým spřažením (nacházejí se vedle sebe)
 • cenově levnější zařízení, protože mohou být použity běžné promítací přístroje i kamery
 • lze snímat i kolmo shora, z nadhledu, protože herec může chodit po promítací ploše

Nevýhody:

 • obtížné odhlučnění promítacího stroje pro případ synchronního snímání zvuku
 • nemožnost pohybu kamery: lze provádět jen malá panoramata
 • obtížné centrování optických členů, aby se dokonale ztotožnily optické osy promítacího stroje a kamery
 • při snímání na barevný materiál dochází ke zkreslení barevného podání odraznou plochou a průchodem polopropustným zrcadlem
 • stíny a světlo dopadající na promítací plochu působí rušivě a snižují kontrast obrazu

Přední projekce umožňuje pořizovat záběry, které zadní projekce neumožňuje nebo jsou touto technologií pořízeny lehčeji:

 • záběry, kde herec zachází za část promítaného obrazu, například za sloup nebo skříň nebo za pohybující se předměty. V tomto případě se promítací plocha dělí prostorově podle potřeby a podle promítaného obrazu
 • snímky z nadhledu, kde herec chodí po promítací ploše přední projekce. Např. má-li herec chodit po provaze nad ulicí, natočí se ulice z nadhledu a tento záběr se promítá na odraznou plochu po které chodí herec po nataženém laně.
 • umožňuje vytvořit velkoplošnou přední projekci pro cinemaskopický obraz.