Triky související s polohou kamery

Většina záběrů je snímána kamerou ve vodorovné poloze. Jsou však případy, kdy při snímání s kamerou v jiné než vodorovné poloze dosáhneme většího efektu, usnadnění práce, odstranění případného nebezpečí, nebo zlevnění natáčení.

Nakloněná kamera

Nakloníme-li kameru a snímanou scénu podle toho upravíme a ještě doplníme výrazným prvkem, divák nepozná že je něco v nepořádku. Chceme-li například, aby herec chodil po stěně, postavíme stěnu místnosti v atelieru na zemi, podlaha a strop budou v tomto případě tvořit stěny pokoje. Kameru otočíme o 90°, aby byla rovnoběžně s podlahou. Herec pak může chodit po zemi, ale na filmu to bude vypadat, jakoby chodil po stěně. Trik ještě umocníme tím, že ze stěny, která představuje strop necháme vyčnívat lustr.

U těchto triků je ale třeba dát pozor na gravitaci, která zde nepůsobí k podlaze, ale ke stěně (dlouhé vlasy nebudou viset a věci nebudou padat na zem).

Trik nakloněné kamery se dá užít i v exteriéru, například pro vytvoření větších strání a svahů. I zde si ale musíme dát pozor na předměty, které by mohly náš trik prozradit, např. domy, patníky, stromy a elektrické sloupy, které by ve výsledku neměly svislé svislice. V ateliéru, kde se s tímto trikem již počítá, se může dekorace postavit v patřičném sklonu, takže snímek působí naprosto realisticky.

Příklad nakloněné kamery