Perspektivní triky

Tyto triky vychází z toho, že kamera je jednooká a vidí tedy prostor pouze dvojrozměrně. Hloubka prostoru vytváří až mozek podle vlastních zkušeností (rozměry známých objektů, např. lidí) a z toho co "vidí" (vzájemný poměr velikostí známých objektů). Z tohoto vyplívá základní pravidlo perspektivy: co je vzadu, jeví se jako malé, co je vpředu je velké a opačně: co je velké je vpředu co malé je vzadějc.

Prakticky se tyto triky provádí tak, že v blízko před kameru se postaví ta část scény, která má vypadat větší, nebo naopak dál od kamery se postaví to, co má být menší. Jsou-li obě části vůči sobě správně umístěné, v kameře se perspektivně spojí do jednoho obrazu.

Poměr výsledných velikostí je závislý na vzdálenosti nezi jednotlivými částmi a jejich skutečné velikosti. Takto se dají "vyrobit" trpaslíci a obři, dostavět nebo naopak rozestavět celé města, nebo vytvořit zcela nové prostředí.

Příklad snímání trpaslíků

Podmínkou je velká hloubka ostrosti použitého objektivu, neboť je třeba mít ostré všechny části scény. Tomu vyhovují širokoúhlé objektivy.


Kapitoly:

Dokreslovačky - spojení reálné scény s obrázkem

Makety - spojení reálné scény s prostorovým objektem

Zadní projekce - spojení herecké akce s předtočeným pozadím

Přední projekce - spojení herecké akce a předtočeného záběru