Optické triky

Optické triky ve své obecné Do této kategorie triků patří všechny triky, které využívají zákonů perspektivy, optického zobrazování a různých přídavných optických zařízení. Mnohé optické trikové techniky umožňují podstatně zlevnit a zjednodušit výrobu filmů.

Většinou jde o vkládání optických i mechanických prvků do optické cesty počínaje kompendiem až po filmovou dráhu.


Kapitoly:

Přídavné optické členy - filtry, předsádky,

Triky pomocí děleného obrazu s vícenásobnou expozicí