Makety

Modelové stavby

Modelové stavby jsou velice využívaným trikovým postupem. Nejenže výrazně zlevňují náklady na výstavbu rozsáhlých staveb, které by se musely vyrábět ve skutečné velikosti, ale také umožňují scény, které by ve skutečnosti nebylo vůbec možné natočit, například námořní bitvy, válečné scény, požáry, povodně apod.

Modely musejí být vyrobeny do posledního detailu tak, aby působily naprosto přirozeně. Důležitá je i povrchová úprava modelu, protože je vždy v popředí záběru, v blízkosti kamery, takže dokonale zobrazen. Čím je model větší, tím je docíleno věrohodnějších výsledků. Modely se staví většinou v měřítku 1:10. Pro velikost reálu a jejich vzdáleností platí vztah R/m = L/l, kde R je velikost reálného objektu, m velikost modelu, L vzdálenost reálného objektu od kamery a l vzdálenost modelu od kamery. Ve většině modelových staveb se vyskytuje nějaký pohyb. Pokud tento nelze nějak ovlivnit, jako například kouř, tekoucí vodu, oheň, výbuchy, volný pád, musíme snímat tyto děje v modelu se zvýšenou snímací frekvencí, děj musíme zpomalit. Upravenou snímací frekvenci fz lze vypočítat ze vztahu fz = f.?(R:m), kde f je standardní snímací frekvence, R velikost objektu ve skutečnosti a m velikost modelu.

Aby modelové stavby působily naprosto věrohodně, kombinuje se často natáčení v reálu s modelovou stavbou. Část modelu, ve které mají hrát herci, se postaví v patřičné vzdálenosti od kamery ve skutečné velikosti.

V tomto případě dostaneme kombinovaný obraz na základě perspektivního spojení.

Představená maketa

Představená maketa se používá velmi často pro nastavení nebo nahrazení hořejších částí dekorací. V blízkosti kamery se nachází například model rozestavěné střechy kostela, v patřičné vzdálenosti od kamery pak hrají herci před reálným kostelem. Perspektivním účinkem dosáhneme toho, že k reálnému kostelu přidáme rozestavěnou střechu.

Představená maketa

Zrcadlová metoda (Schüffanova)

Tato metoda dává perspektivní spojení reálné scény a kresby, fotografie, modelu nebo maloplošné zadní projekce. Za tímto účelem se používají povrchově stříbřená zrcadla, která se umisťují na vzdálenost 5 - 30 cm před kamerou v úhlu 45° až 60° k optické ose kamery.

V kameře se zobrazují všechny předměty, které jsou odkloněny od optické osy kamery (např. model) použitím zrcadla. Pouze v místě, kde se odstraní stříbro ze zrcadla, se zobrazí předměty, které jsou ve směru optické cesty kamery. V této části se v patřičné vzdálenosti odehrává herecká akce v dekoraci postavené ve správné velikosti.

Zrcadlova metoda