Laboratorní triky

Základním principem těchto triků je překopírování obrazové informace z jednoho, dvou i více filmových pásů na pás výsledný se současnou realizací požadovaných trikových úprav v přepisovaném obrazu. Vlastní triky jsou pak prováděny z duppozitivu (ten vznikne překopírováním originálního negativu) na dupnegativ.

Kopírovací triky se realizují na trikové kopírce s možností posuvu snímací kamery, optického členu a projektorů. Snímací kamera i projektory jsou krokové (pookénkové).

Trikový kopírovací stroj

Trikové kopírky umožňují téměř všechny již dříve zmíněné triky mnohem snadněji, přesněji a levněji a dovolují také pořizovat takové triky, které by se jiným způsobem nedaly pořídit.

Na trikových kopírkách lze provádět tyto triky:

 • zatmívání a roztmívání

 • Provádí se buď opticky, nebo kontaktně, buď pomocí proměnného sektoru kamery, nebo plynulou změnou světla kopírovací žárovky.

 • prolínání obrazu

 • Provádí se kopírováním roztmívačky přes zatmívačku.

 • stírání obrazu

 • Provádí se pomocí různých druhů stíracích zařízení, které se umisťují mezi objektiv a filmový materiál v kameře tak, že je stírací hrana těsně u materiálu.

  Tím se docílí ostré stíračky. Chceme-li mít stíračku s neostrým přechodem, vzdálíme stírací zařízení od materiálu. Stíračky různých tvarů (např. kruhové, nebo hvězdicové) se provádějí přes předem připravené masky a protimasky.

 • vysunutí a přisunutí obrazu

 • Využívá se možnosti pohybu projektoru a kamery mezi sebou na optické lavici kopírovacího stroje. 

 • stranové převrácení obrazu

 • Kopírovaný filmový pás založíme do projektoru opačně a kopírujeme jej přes podložku. Při tomto kopírování je nutno ještě posunout projektor v horizontálním směru o šíři zvukové stopy, která je v tomto případě na opačné straně.

 • výřezové masky

 • Výřezové masky se vkládají mezi objektiv a filmový materiál kamery. Podle polohy, kde se tyto masky umístí, můžeme získat libovolnou neostrost jejich zobrazení.

 • montáže a vícenásobné osvity

 • Pomocí vícenásobné expozice na trikové kopírce můžeme dosáhnout stejných výsledků jako při realizaci přímo v kameře.

 • pohybové převrácení obrazu

 • Projektor se pohybuje opačným směrem než kamera.

 • zrychlení a zpomalení pohybu

 • Pro zrychlení pohybu se kopíruje každé n-té políčko podle toho, jakého zrychlení chceme dosáhnout. Pro zpomalení se každé políčko kopíruje n-krát podle toho, jakého zpomalení chceme dosáhnout.

 • plynulé nájezdy z neostrosti a do neostrosti

 • Využívá se možnosti pohybu po optické lavici.

 • zvětšování obrazu (tzv. blow up)

 • Provádí se optickou cestou pomocí správně zvoleného kopírovacího objektivu.

 • zmenšování obrazu

 • Provádí se stejně jako zvětšování, ale s jiným objektivem.

 • plynulé nájezdy do zvětšení nebo zmenšení obrazu

 • Využívá se možnosti pohybu po optické lavici se současným zaostřováním.

 • vykopírování jednotlivých barevných složek

 • Provádí se pomocí barevných filtrů, které se zařadí do optické cesty mezi projektor a kameru.

 • výroba titulků

 • Nejčastější práce je zhotovování úvodních a koncových titulků, kde pracujeme s duplikačním pozitivem a titulkovým pásem (kontrastní negativ s nasnímanými titulky).