Trikový kopírovací stroj

Kopírovací stroj se skládá ze tří hlavních částí: z projektoru, optické cesty a kamery. Projektor i kamera mají pookénkový chod a možnost posunu filmu vpřed i vzad. Do optické cesty je možné vkládat rozličné optické členy, jako jsou objektivy, masky, stírací zařízení, filtry a podobně.

Jak s projektorem a s kamerou, tak i s členy v optické cestě je možno pohybovat ve všech směrech. K projektoru i ke kameře je možno připojit dvoupásovou kazetu (možnost založit dva filmové pásy do jedné filmové dráhy). Většina trikových kopírek má možnost připojit dva i více projektorů, které pomocí optických členů (hranolů) promítají do filmové kamery.

Trikový kopírovací stroj

Zařízení pro kopírování vzdušného obrazu (kondenzor)

Zařízení se skládá z pookénkového projektoru, optické cesty s kondenzorem a pookénkové kamery. Jeho výhoda spočívá v tom, že v místě kondenzoru je obraz zvětšen na velikost přibližně A4 a poté opět zmenšen na filmové políčko. V místě kondenzoru je obraz zaostřen a je tedy možno provádět různé trikové techniky, přede-vším doplňování filmového políčka o dokreslované vrstvy jako např. blesky, laserové meče, ohnivé stopy.