Fotografické triky

Do této kategorie patří triky využívající některé vlastnosti filmové suroviny. Jejich hlavním přínosem je, že dovolují kombinovaným způsobem putující masky natočit herce v cizím prostředí, aniž by opustil ateliér.

Těmito postupy je snaha dostat tzv. putující masku. Vymaskovat pohybující se objekty před jinde nasnímaném pozadím.

Fotografické triky jsou po filmové stránce velmi efektní. Technicky jsou však náročné a obtížné, vyžadují pečlivou přípravu a dokonalé zpracování.

Těmito technologiemi bylo natočeno nespočet filmů. Ale pro svoji složitost a náročnost byly s rozvojem digitální technolgie rychle nahrazeny postupem snímání před blue a greenscreen s digitální postprodukcí.

Mokrá maska

Je to jedna z nejstarších metod této skupiny a dá se použít jen pro černobílé filmy. Základem je Sabatierův efekt, fotochemický jev, při kterém částice bromidu stříbrného ve styku s kovovým stříbrem vzniklým při vyvolávání ztrácí svoji citlivost. Tento jev má ale nevýhodu v tom, že vznikají černé kontury kolem herce - bromid stříbrný přijde do kontaktu s kovovým stříbrem vyvolaným na obrysech prvního obrazu.

Postup je následující. Nejprve se natočí herecká akce před černým sametovým pozadím. Film se vyvolá, ale neustálí, takže v místě, kde byl černý samet, je emulze stále citlivá, což umožňuje po usušení druhý osvit v libovolném prostředí, které bude sloužit jako pozadí. Film se nechá vyvolat a ustálit. Tím získáme hereckou akci v libovolném prostředí.

Transparentní metoda Dunnig - Pommeroy

Tuto metodu vynalezli téměř současně pánové Dunning a Pommeroy. Její princip spočívá v barevné separaci, umožňující dokonalé spojení dvou obrazů, aniž by jeden rušil druhý. Tato metoda je použitelná jen u černobílých filmů.

Nejprve se natočí záběry pozadí. Negativ se nechá vyvolat a vykopíruje se z něj tzv. transparentní pozitiv, který se ještě nechá oranžově otónovat. Tento transparentní pozitiv se založí do dvoupásové kamery emulzí k panchromatickému materiálu (citlivému na celé barevné spektrum), na němž mají být v ateliéru zachyceny herecké akce.

Herecká akce se natáčí před bílou plochou intenzivně nasvícenou modrým světlem nebo modrou plochou nasvícenou bílým světlem. Modrá barva se používá proto, že je doplňková k oranžové. Herecká akce a doplňková dekorace se osvětlí oranžovým světlem.

Při natáčení modré paprsky odražené od pozadí vykopírují z otónované kopie pouze ty části, které nezastiňují herci nebo dekorace. Oranžové paprsky odražené od herců a dekorace projdou oranžově otónovaným transpozitivem a vykopírují popředí scény na panchromatický film. Na místech, kde jsou herci, obraz pozadí zmizí podobně jako zmizí zelený předmět pozorovaný přes zelený filtr. Herci v tomto případě vytvoří nepropustnou pohyblivou masku.

Transpozitiv je možné obarvit též na žluto nebo na červeno. Bílé pozadí je pak nutné osvětlovat odpovídajícími doplňkovými barvami.

Bluescreen a greenscreen

Tato metoda je založena na separaci jedné barevné složky z celého pole obrazu. Používá se zelená a modrá barva pro jejich nejmenší zastoupení v pleti. Zelená barva se používá zpravidla při svícení umělým světlem a modrá při denním světle. Materiály, z kterých jsou vyráběny blue- a greenscreeny, mají velmi přesně dané vlastnosti v oblasti odrazivosti a barevnosti.

Při pozdější laboratorní úpravě na trikové kopírce je udělán barevný výtažek (odstraní se zelená či modrá vrstva) a zbude herecká akce jako putující maska. Při digitálním zpracování jsou zelená či modrá místa průhledná.