Dokreslovačky

Dokreslovačka na skle

Dokreslovačka na skle perspektivně spojuje reálnou scénu s malbou na skle, které je umístěno cca 1,5 - 3 m před kamerou. Tato technika se dá použít jak v ateliéru, tak i v exteriéru.

Výhodou je, že se záběr pořizuje jediným osvitem a že je během natáčení výsledný obraz kontrolovatelný.

Po nasnímání získáme rovnou originální negativ. Nevýhodou je zvýšení nákladů za pronájem ateliéru nebo za pobyt v exteriéru za dobu, kdy je nutno provést malbu na sklo, i když stavba dekorací je už hotova, a nutnost mít kameru již v pozici, ze které se bude záběr snímat.

V exteriéru je nutno dbát toho, aby směr světel a stínů na malbě a v reálu navazoval. Proto je doba pro natáčení většinou omezena jen na určitou denní dobu. Tohoto postupu se v exteriéru většinou používá k dokre-slení vzdálenějších partiích obrazu nebo mraků.

U záběrů, ve kterých se používá dokreslování na skle, je možno i panorámovat, kamera však musí být umístěna tak, aby osa otáčení procházela uzlovým bodem objektivu. Jinak by docházelo k rozjíždění malby a reálu.

Postupně snímaná dokreslovačka

U postupně snímané dokreslovačky se používá masek a protimasek stejně jako u postupu "děleného obrazu". Nevýhodou tohoto postupu je dvojí osvit filmu, kdy při druhé expozici může dojít vadou kresby nebo vadou druhé expozice k znehodnocení záběru natočeného v reálu. Při záběru s velkým komparzem je toto riziko již velké.

Postup natáčení je následující: Při prvém osvitu se zamaskuje na vhodně voleném rozhraní ta část obrazu, která má být dokreslena. Před natočením hraných částí se natočí asi 30 m filmu na zkoušku pro druhý osvit; z těchto 30 m se vyvolá asi 5 m. Zhotoví se fotografická zvětšenina z vyvolaného negativu velikosti asi 70 x 90 cm. Tato zvětšenina slouží jako podklad pro kreslíře, který dokreslí zbytek obrazu.

Když je kresba hotova, provede se druhý osvit přes protimasku. Zbylé metry z první zkoušky slouží pro zkoušku druhého osvitu. Když je obraz jako celek správný, založí se do kamery již natočený a nevyvolaný film s prvním osvitem a nasnímá se dokreslená část obrazu. Výsledek tohoto postupu je rovněž v originálním negativu.

Dublovaná dokreslovačka

Tato dokreslovačka na rozdíl od postupně snímané dokreslovačky odstraňuje nebezpečí nezdaru při druhém osvitu filmu, protože používá duplikačního postupu. Výsledný negativ je v dupnegativu, takže oba dílčí originální negativy zůstávají nedotčeny. Je také možné provést několik variant dokreslovačky ke stejnému reálu.

Postup výroby je následující: Po první expozici, kdy bylo maskováno jen rušivé světlo dopadající do objektivu, se negativ vyvolá. Z něho se provede pomocná fotografická zvětšenina, ke které se nakreslí dokreslovačka. Potom se nakreslený obraz nasnímá na další filmový pás. Současně se na trikovém stole nasnímá na kontrastně pracující film maska a protimaska, jejichž předlohy se zhotoví podle kresby nebo druhé fotografické zvětšeniny. Po vykopírování obou dílčích negativů (reálu a dokreslovačky), masky a protimasky na duppozitivní materiál se provede zkopírování dílčích duppozitivů (kopií) pomocí masky a protimasky na dupnegativní materiál. Výsledný obraz máme v dupnegativu.