Triky pomocí děleného obrazu s vícenásobnou expozicí

Maska, protimaska Tato technika je postavena na postupném exponování první, druhé, případně i další části obrazu s tím, že zbytek záběru je vždy zakrytý. K zakrytí se používá masek a protimasek. Rozlišujeme tři druhy masek, podle způsobu umístění:

  • kontaktní, které se umisťují těsně před filmovou surovinu uvnitř kamery (vyžadují speciální konstrukci kamery). Tyto masky a protimasky musí být zhotoveny s přesností na 0,05 mm.
  • vnitřní masky, které se umísťují mezi filmovou surovinu a objektiv kamery (vyžadují rovněž speciální konstrukci kamery). Přesnost provedení musí být 0,1 až 0,3 mm.
  • vnější masky, které se vkládají před objektiv do kompendia. Tyto masky se používají nejčastěji, neboť nároky na přesnost nejsou nijak veliké, stačí 1 - 3 mm.
Dělený obraz můžeme také získat bez masek pomocí světel. Máme-li například natočit roli dvojníků, kde jeden sedí v křesle a druhý přechází za křeslem po celé šíři obrazu, nejprve naexponujeme tu část obrazu, ve které sedí herec v křesle a je nasvícen, zatímco zbytek dekorace je ve stínu a ještě zakryt černým sametem. Při druhé expozici naopak zakryjeme křeslo a nasvítíme herce, chodícího v dekoraci za křeslem.

Role dvojníků

Role dvojníků se provede tak, že nejprve nasnímáme první expozici s nasazenou maskou. Poté převineme v kameře film nazpět, masku zaměníme za protimasku a provedeme druhou expozici. To co bylo poprvé zakryto, je nyní exponováno.

Je nutné dát pozor na to, aby herec nepřekročil neviditelnou hranici mezi jednotlivými dílčími obrazy. Tomu se dá zamezit značkami na zemi nebo natáhnutím tenkých nitek. Záměrným překročením této hranice můžeme využít k triku, kdy herec prochází zdí, nebo se schová za tenoučký stromek. V první expozici herec projde do prostoru, který je zamaskován, a při druhé expozici se natočí jen prázdná scéna.

Příklad nasnímání dvojníků

Rozmnožování obrazu

Rozmnožování obrazu se obvykle provádí pro získání davových scén s omezeným počtem komparzistů. Část scény, která není zaplněna komparzem, zamaskujeme, pak vrátíme film v kameře zpět, změníme masku za protimasku, přemístíme kompars do dalšího prostoru a provedeme druhou expozici. Takto můžeme pokračovat, až bude požadovaný prostor zaplněn.

Příklad výroby trojčat

Kombinace reálu a dokresleného obrazu nebo modelu

Postupného snímání masky a protimasky lze také použít pro snímání s dokreslovačkou nebo modelem. Nejprve zamaskujeme dokreslovačku nebo model a provedeme první expozici. Při druhé expozici zamaskujeme reálnou scénu a nasnímáme pouze dokreslovačku nebo model (viz kapitola Postupně snímaná dokreslovačka).

Stejně jako v kameře lze tento trik provádět i na trikové kopírce v laboratořích, kde nehrozí poškození originálního negativu, neboť se pracuje s duplikačními kopiemi a lze tento trik vyrobit s větší přesností.