Zdroje informací

Veškeré texty i obrázky podlehájí autorským právům. Prameny ze kterých bylo čerpáno:

  • BIEGL, L.: Absolventská práce: Filmové triky, VOŠFZ s.r.o., Zlín 2004, 58 sran
  • Ing. BOUČEK, V.: Filmová technika, II. část, 1. vyd., Vydavatelství ČVUT, Praha 1974, 296 stran (kapitoly: Triková technika, str. 128 - 177)
  • Dr. HOOLÓ, D., M. KUN, I. VÁSÁRHELYI: Příručka filmaře-amatéra, 1. vyd., SNTL, n.p., Praha 1982, 500 stran (kapitoly: Manipulace s časem, str.: 59 - 60; Zrychlení a zpomalení pohybových fází ve filmové praxi, str.: 253 - 256)
  • Manuál ke kameře Cinephon TK4, Filmový průmysl Praha
  • MovieCam Super Users Guid, str. 21

  • soukromé fotografie